Izrada sadržaja za društvene mreže

 • Facebook 

 • Instagram

 • LinkedIn

Izrada sadržaja za pojedinu društvenu mrežu uključuje  

 • Kalendar objava za razdoblje od mjesec dana

 • Pisanje sadržaja za odabrani paket objava, sukladno kalendaru 

Cijena  

 • Cijena izrade kalendara objava - 350 HRK (PDV se ne naplaćuje)

 • Tekst za 1 objavu - 150 HRK (PDV se ne naplaćuje)

Paketi usluga i cijena

 • 10 objava mjesečno - 1850 HRK mjesečno (PDV se ne naplaćuje)

 • 20 objava mjesečno - 3350 HRK mjesečno (PDV se ne naplaćuje)

 • 30 objava mjesečno - 4850 HRK mjesečno (PDV se ne naplaćuje)

Suradnja

 • Dogovara se za razdoblje od 6 ili 12 mjeseci

 • Minimalno 10 objava za jednu mrežu

 • Obavezna izrada kalendara objave sadržaja.

 • Oglašavanje sadržaja i community management nisu uključeni u cijenu

Dodatno prema dogovoru

 • Kreiranje službenog profila Naručitelja na odabranoj društvenoj mreži

 • Vizuali koji prate pojedinu objavu

 • Popis tema za objavu

 • Distribucija sadržaja objava u jednom mjesecu

 • Kreiranje i dostava izvještaja o aktivnostima u jednom mjesecu

 • Izrada kampanje za oglašavanje

 • Community management / konzultacije za community management

Popust

 • #KoronaFurajDalje - 15% popusta do 30. lipnja, 2021. godine.

Važno

 • Za nastup na društvenim mrežama nužno je oglašavanje sadržaja (Instagram i Facebook) te community management.

 • Suradnja se odvija na temelju marketinške strategije koju izrađuješ sukladno svojim poslovnim ciljevima. 

 • Ako već imaš marketing strategiju, prilažeš je projektnoj dokumentaciji. Ako nemaš marketing strategiju, napravit ćemo je zajedno.

 • U okviru suradnje, cijena izrade marketing strategije košta jednokratno =1000,00 HRK (PDV se ne naplaćuje).

 • Prije suradnje potpisujemo ugovor o suradnji za izradu sadržaja.

 • Ponuda cijene za izradu sadržaja za društvene mreže je informativnog karaktera. Detaljan izračun cijene bit će dostupan neposredno prije potpisivanja ugovora o suradnji.