Davida's

Tekstovi za blog dizajnerice, Sadržaj za društvene mreže, Priopćenja za medije, Jedinstvena posveta uz proizvod, Specijalizirano pismo za sudionike revije.

daVida's blog 1a

daVida's blog 1b

daVida's blog 1c

daVida's blog 2

daVida's blog 3

daVida's plan objava za Facebook

daVida's pismo dizajnera

daVida's priopćenje za medije 1

daVida's priopćenje za medije 2

daVida's Facebook post 2

Upoznavanje zajednice sa daVida's materijalima

daVida's Facebook post 1

Upoznavanje zajednice sa daVida's materijalima

daVida's Facebook post 3

Upoznavanje zajednice sa daVida's materijalima

daVida's Facebook post 9

Promocija proizvoda

daVida's Facebook post 6

Promocija proizvoda

daVida's Facebook post 7

Promocija proizvoda

daVida's Facebook Milestone

daVida's Facebook post 10

Pitalica za pratitelje

daVida's Facebook post 5

Pitalica za pratitelje

daVida's Facebook Opis albuma

NEWSLETTER

Hvala ti što si došao skroz do kraja.

Jesi li se subskrajbao već ili ćeš tek sada?