Surove strasti

Pisana obrada podcast intervjua u formi web teksta. Tekst ima svrhu da se slušatelj podcasta upozna sa najvažnijim točkama razgovora.

Hvala ti što si došao skroz do kraja.

Jesi li se subskrajbao već ili ćeš tek sada?