Vimal holistički centar

Formalna i neformalna verzija teksta kojim se buduće korisnike centra nastoji upoznati sa Centrom. Pozivnica za event u Centru.

Formalni tekst o predstavljanju

Neformalni tekst o predstavljanju

Vimal - pozivnica za event

Vimal - pozivnica za event

Vimal - pozivnica za event

Vimal - pozivnica za event

NEWSLETTER

Hvala ti što si došao skroz do kraja.

Jesi li se subskrajbao već ili ćeš tek sada?